Về chúng tôi

Chúng tôi trực thuộc công ty DLC technology LLC, một công ty Việt nam có văn phòng tại Mỹ và UK.

Sau nhiều năm hoạt động trong lãnh vực MMO, chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn về pháp nhân, ngân hàng, thuế cũng như cổng thanh toán. Chúng tôi thành lập team Vinammo.com không gì khác hơn là để bằng kinh nghiệm của mình, hỗ trợ các bạn Việt nam kinh doanh online trên thị trường Quốc tế.

Hãy liên hệ với chúng tôi support@vinammo.com