Các gói tài khoản Stripe doanh nghiệp UK

Stripe UK có thời gian payput là 3 ngày, tiền mặc đinh là Bảng Anh hay Euro. Store của bạn có thể bán hàng bằng USD, sau đó stripe sẽ tự qui đổi ra bảng Anh hay Euro để trả cho bạn.

*Bảo hành:

Trong trường hợp công ty đã thành lập nhưng không đăng ký được Stripe, hay TK Stripe bị chết trước khi có first payout, các bạn sẽ chỉ mất chi phí cô định. Tuy nhiên các bạn vẫn có toàn bộ giấy tờ pháp nhân doanh nghiệp tại UK, ngân hàng UK (tùy theo gói) và bạn hoàn toàn có thể dùng pháp nhân này để làm việc khác cần đến pháp nhân UK.

Thí dụ: với gói standard $250 chi phí cố đinh là $100, Nếu Tài khoản stripe của bạn không đăng ký thành công, hoặc chết trước khi có first payout thì các bạn sẽ chỉ mất $100 chi phí cố đinh, và bạn vẫn nhận được toàn bộ giấy tờ pháp nhân công ty bên UK. Nếu Tk của bạn qua được first payout thì bạn sẽ phải trả đủ $250.

*Nuôi Stripe cho qua first: Đối với gói Customize, chúng tôi sẽ tự kiếm sale để qua first payout, và chỉ giao TK stripe cho bạn khi đã qua first payout, Với các gói standard và premium thì các bạn phải tự chạy ads để có sale, chúng tôi chỉ bảo hành first payout.

Lưu ý quan trong, tránh bị đóng Stripe:

Domain của store phải là domain mới chưa từng đăng ký Stripe, rất nhiều bạn đưa domain cho bên khác làm (không thành công), hay tk stripe đã chết (cho dù các bạn chỉ gửi API từ domain). Nếu bạn vẫn cố tình làm lại tài khoản khác, Stripe vẫn sẽ phát hiện và sẽ giết ngay hoặc một thời gian sau cũng chết.

Nên vui lòng đừng tiếc, hay mua một domain mới nguyên.

Tài khoản ngân hàng phải hoàn toàn mới chưa từng đăng ký với Stripe.

Bạn có thể dùng tài khoản Ping Pong hay Payoneer để đăng ký với stripe, tuy nhiên đây chỉ là TK cá nhân của bạn. Nếu sau này Stripe cần review tài khoản sẽ yêu cầu upload sao kê ngân hàng của doanh nhiệp, lúc này bạn sẽ không có, có thể dẫn đến chết tài khoản Stripe.

Nên tốt nhất các bạn nên dùng tài khoản Bank là doanh nghiệp chính chủ của bạn khi đăng ký stripe. Chúng tôi có gói tạo bank doanh nghiệp chính chủ.