Miễn phí mở bank US khi đăng ký LLC từ 10/8~2/9

Miễn phí mở tài khoản ngân hàng US khi đăng ký LLC từ 10/8~2/9 2022

Do nhu cầu cần phải có tài khoản ngân hàng (doanh nghiệp) tại Mỹ đang tăng cao. Chúng tôi sẽ miễn phí mở tài khoản ngân hàng US cho tất cả khách đăng ký gói LLC USA . Với tài khoản doanh nghiệp bạn sẽ không bị tính phí nhận tiền 1% như payoneer, pingpongx, bạn có thể nhận tiền từ các tài khoản cá nhân hay doanh nghiệp khác.

Ngoài ra bạn còn được miễn phí tạo the VISA debit cho nhân viên hay tạo thêm tài khoản business checking.

Dễ dàng verification với Amamazon, Etsy, ebay, Stripe, Paypal….

Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@vinammo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *